6. UNIT 6 – THE ENVIRONMENT

Tiếng Anh phổ thông lớp 9

TỪ VỰNG

garbage(n) rác thải
dump(n) bãi, đống, bãi đổ, nơi chứa => garbage dump: bãi rác thải
air pollution: sự ô nhiễm bầu khí quyển(không khí)
water pollution: nguồn nước bị ô nhiễm
deforestation(n) sự phá rừng
dynamite fishing: đánh cá bằng thuốc nổ
spraying pesticides: phun thuốc trừ sâu bọ
plastic(n) chất dẻo
sand(n) cát, bãi cát
garbage(n)
 rác thải
disappointed(adj.) thất vọng
spoilt: cướp phá, tước đoat, làm hư, làm hại
raw(adj) sống, chưa được điều chế
sewage(n) nước thải, nước cống
pump(n) vận chuyển chất lỏng bằng máy bơm
guilty(adj) có trách nhiệm
vessel(n) tàu thủy
marine(adj) thuộc biển
deleberate(adj) có ý đồ, chủ tâm
leak(n) chỗ thủng

CẤU TẠO:

Thông thường ta cứ lấy tính từ thêm LY vào thì nó thành trạng từ .
Slow ( tính từ ) => slowly ( trạng từ )
Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thì dễ quá phải không các bạn ? khổ nỗi là có một số chữ ngoại lệ ,tức là khi đổi sang trạng từ nó không thêm LY như bình thường ,mà có khi lại giữ nguyên hay nhiều chữ lại biến thành chữ khác lạ hoắc luôn .Vậy làm sao phân biệt được ? các bạn đừng lo wellfrog sẽ ” lôi cổ “những chữ “kỳ cục ” này ra cho các bạn nhận diện để mai mốt làm bài có gặp nó thì biết cách mà dùng nhé :
+ Các chữ giữ nguyên hình thức khi chuyển sang trạng từ :
Hard ( tính từ ) => Hard ( trạng từ ) => thêm LY cũng được nhưng nó sẽ có nghĩa khác ( gần như không )
Late ( tính từ ) => Late ( trạng từ )=> thêm LY cũng được nhưng nó sẽ có nghĩa khác ( gần đây )

Fast ( tính từ ) => Fast ( trạng từ )
..còn nữa nhưng lớp 9 thì các bạn chỉ cần nhớ bấy nhiêu là đủ
+ Những tính từ biến đổi ra chữ khác khi đổi sang trạng từ :
Good ( tính từ ) => well (trạng từ )

CÁCH CHỌN TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG :
Đây là phần quan trọng nhất nên các bạn cần chú ý kỹ
Hãy làm theo các bước sau :
+ Nhìn phía sau chổ trống (kế bên ) nếu gặp DANH TỪ thì điền TÍNH TỪ .Nếu gặp TÍNH TỪ hoặc ĐỘNG TỪthì điền TRẠNG TỪ .
Ví dụ :
I have a ________ book .( beautiful/beautifully )
Nhìn phía sau có book là danh từ nên ta điền tính từ .
I have a ____beautiful____ book.
It was ___ done .( careful / carefully ).
Nhìn phía sau có động từ done nên chọn trạng từ
=> It was __carefullydone .(câu này nhiều bạn vội vàng nhìn thấy was ở trứoc điền tính từ vào là trật lất )
+ Nếu nhìn phía sau không có các loại từ trên thì nhìn từ từ ra phía trước :
- Nếu gặp ĐỘNG TỪ thì chọn TRẠNG TỪ 
- Nếu gặp BE ,LOOK, FEEL, SEEM ,GET ,BECOME … thì chọn TÍNH TỪ ( lưu ý chữ look có at thì vẫn dùng trạng từ ,còn không có at thì mới dùng tính từ )
***His song is ______ bad. (extreme/extremely)
=> His song is ___extremely__ bad( Câu này bạn nhìn phía trước thì thấy to be, còn phía sau thì là adjective, thế thì bạn chỉ cần nghĩ ngay đến adverb ở giữa, Nhớ : Sau to be + trước Adj = Adv)

 

ngu phap tieng anh – tieng anh pho thong lop 9

register_button_vn

Bình luận

bình luận

 

Comments are closed.