1. UNIT1 – HOME LIFE

Trong unit này chúng ta sẽ học cách phân biệt giữa 2 thì : HIỆN TẠI HOÀN THÀNH và QUÁ KHỨ ĐƠN

1)     HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Có hai cách dùng:

- Để diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ còn kéo dài đến hiện tại (thường có dấu hiệu : since, for)

- Để diển tả hành động đã hoàn tất ở quá khứ không có thời gian xác định.

2 ) QUÁ KHỨ ĐƠN

Để diển tả hành động đã hoàn tất ở quá khứ có thời gian xác định.

 

Ghi chú :

“Thời gian xác định”  đôi khi được hiểu ngầm khi trước đó có nhắc đến sự kiện nào đó.

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH không bao giờ dùng với liên từ when

Cùng xem xét các ví dụ trong sách giáo khoa nhé :

1) Did you see/ have you seen my bag anywhere? I can’t find it.

Chọn have you seen vì là hành động kéo dài đến hiện tại ( từ nảy đến giờ bạn có thấy cái túi của tôi ở đâu không )

2) Hello Peter, are you back from the match? Did you enjoy/ Have you enjoyed it?

Vì là có thời gian xác định ( trong trận đấu ) => dùng quá khứ đơn : Did you enjoy

 

Ngu phap ve thi qua khu don và hien tai hoan thanh – tieng anh pho thong lop 12

 

 register_button_vn

Bình luận

bình luận

 

Comments are closed.